شاخه

اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه شاخه دانش آموزی

زمان مراجعه: چهارشنبه ۲۷ خرداد راس ساعت ۵ بعدازظهر مکان: چهارراه عسگریه ابتدای خیابان صغیر نبش کوچه ۲۲ دفتر باران اسامی پذیرفته شدگان مقطع ششم دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/05/ششم.pdf اسامی پذیرفته شدگان مقطع هفتم دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/05/اسامی-پذیرفته-شدگان-مقطع-هفتم.pdf اسامی پذیرفته…

Read More

شاخه دانش آموزی گروه یس مقطع هشتم

مربی گروه:آقای مرتضی عباسی سال ورود به باران:۱۳۹۲ مقطع تحصیلی: طلبه پایه ۸ علی یوسفی سال ورود به باران:۱۳۹۲ محمد مهدی طرفه نژاد سال ورود به باران:۱۳۹۲ امیررضا همامی سال ورود به باران:۱۳۹۲ سیدحمید هاشمی منش سال ورود به باران:۱۳۹۲…

Read More

شاخه دانش آموزی گروه کوثر مقطع هفتم

مربی این گروه:آقای رسول خوانساری فرد سال ورود به باران:۱۳۸۳ مقطع تحصیلی: طلبه پایه ۴ مسئولیت در باران:مسئول آموزش   حسین آیتی سال ورود به باران:۱۳۹۲     محمدامین ساداتی سال ورود به باران:۱۳۹۲   علیرضا صادقی سال ورود به باران:۱۳۹۲…

Read More