کربلا #نوا

سخنرانی استاد داستانپور و مداحی سید روح الله حسینی ۱۰ تیرماه

سخنرانی استاد داستانپور دانلود در قسمت های جداگانه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۵

قسمت اول

دانلود با لینک مستقیم

قسمت دوم

دانلود با لینک مستقیم

مداحی سید روح الله حسینی در قسمت های جداگانه ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۵

قسمت اول

دانلود با لینک مستقیم

قسمت دوم

دانلود با لینک مستقیم

قسمت سوم

دانلود با لینک مستقیم

قسمت چهارم

دانلود با لینک مستقیم

پخش آنلاین

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین داستانپور

قسمت اول:

قسمت دوم:

مداحی سید روح الله حسینی

قسمت اول تا چهارم به ترتیب:

 

 

کربلا #نوا

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر حسینی جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۰۲/۰۹)

دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-۹اردیبهشت.mp3

کربلا #نوا

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مولودی خوانی برادر حسینی جلسه هفتگی(۹۵/۰۲/۰۲)

دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-۲٫mp3

کربلا #نوا

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر سیدروح ا…حسینی جلسه هفتگی(۹۵/۰۱/۲۶)

دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-۱٫mp3

کربلا #نوا

ویژه برنامه اربعین حسینی سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر سیدروح ا… حسینی۹۴/۹/۱۲

دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/12/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-۱۲-آذر-ماه.mp3

کربلا #نوا

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر سیدروح ا… حسینی

دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/08/سخنرانی-حجت-الاسلام-تکمیلیداستانپور.mp3/سخنرانی-حجت-الاسلام-تکمیلیداستانپور.mp3