اعضا

شاخه دانش آموزی گروه کوثر مقطع هفتم

مربی این گروه:آقای رسول خوانساری فرد سال ورود به باران:۱۳۸۳ مقطع تحصیلی: طلبه پایه ۴ مسئولیت در باران:مسئول آموزش   حسین آیتی سال ورود به باران:۱۳۹۲     محمدامین ساداتی سال ورود به باران:۱۳۹۲   علیرضا صادقی سال ورود به باران:۱۳۹۲…

Read More