مراسم شب دهم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-دهم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-دهم.mp3 [playlist ids="2579,2582,2585,2581,2580,2583,2584"]

بیشتر

مراسم شب نهم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-نهم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-نهم.mp3 [playlist ids="2567,2570,2571,2569,2568"]

بیشتر

مراسم خصوصی ظهر تاسوعا ویژه خادمان محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-زاِئری.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-زاِئری.mp3 [playlist ids="2558,2556,2557,2555,2554,2559,2561,2560,2564,2562"]

بیشتر

مراسم شب هشتم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-هشتم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-هشتم.mp3 [playlist ids="2543,2546,2547,2545,2544,2549,2550,2551"]

بیشتر

مراسم شب هفتم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-هفتم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-هفتم.mp3 [playlist ids="2532,2535,2536,2534,2533,2537,2538,2540"]

بیشتر

مراسم شب ششم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-ششم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-ششم.mp3 [playlist ids="2528,2524,2525,2523,2522,2526,2527"]

بیشتر

مراسم شب پنجم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-پنجم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-پنجم.mp3 [playlist ids="2509,2510,2511,2514,2513,2512,2516"]

بیشتر

مراسم شب چهارم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-چهارم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-چهارم.mp3 [playlist ids="2506,2501,2502,2500,2499,2503,2504"]

بیشتر

جلسه شب سوم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-سوم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-سوم.mp3   [playlist ids="2472,2475,2474,2476,2477"]

بیشتر

مراسم شب دوم محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-دوم-محرم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-دوم-محرم [playlist ids="2468,2462,2463,2459,2464,2466,2465"]

بیشتر

مراسم شب اول محرم ۱۳۹۴

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-اول-1.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2015/10/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-شب-اول-1.mp3 [playlist ids="2454,2450,2451,2448,2452"]

بیشتر