عکس

مجتمع فرهنگی باران

گزارش اردوی زیارتی تربیتی مشهد مقدس مجتمع فرهنگی باران

این اردو از تاریخ ۲۳ مرداد با حضور یکصد نفر از اعضای شاخه های دانش‌آموزی مجتمع فرهنگی باران تا تاریخ ۲۹ مرداد ۹۳ ادامه داشت. ..

Read More