سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر صدر جلسه هفتگی(۹۵/۰۳/۱۳)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/06/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-اول-1.mp3"][/audio] دانلود بخش اول با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/06/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-اول-1.mp3 [audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/06/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-دوم-1.mp3"][/audio] دانلود بخش دوم...

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر انصاری جلسه هفتگی (۹۵/۰۳/۶)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/06/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-اول.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/06/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-اول.mp3 [audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/06/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-دوم.mp3"][/audio] دانلود بخش دوم با لینک مستقیم...

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مولودی خوانی برادر ملکی ویژه برنامه میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام جلسه هفتگی(۹۵/۰۲/۳۰)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-اول.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-اول.mp3 [audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-دوم.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-بخش-دوم.mp3 [playlist...

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین داستانپور و مولودی خوانی برادران انصاری و حسینی جلسه هفتگی(۹۵/۰۲/۲۳)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-1.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-1.mp3 [playlist ids="7773,7774,7775,7776,7777,7778"]

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مولودی خوانی برادر حسینی جلسه هفتگی(۹۵/۰۲/۱۶)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/05/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور. [playlist ids="7577,7579,7580,7578"]  

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر حسینی جلسه هفتگی(۱۳۹۵/۰۲/۰۹)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-9اردیبهشت.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-9اردیبهشت.mp3 [playlist ids="2819"]

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مولودی خوانی برادر حسینی جلسه هفتگی(۹۵/۰۲/۰۲)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-2.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-2.mp3 [playlist ids="2814"]

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر سیدروح ا…حسینی جلسه هفتگی(۹۵/۰۱/۲۶)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-1.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-1.mp3 [playlist ids="2774,2775"]

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور مداحی برادر قنبری جلسه هفتگی(۹۵/۰۱/۱۹)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور.mp3 [playlist ids="2730"]  

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مولودی خوانی برادر انصاری جلسه هفتگی(۹۵/۰۱/۵) میلاد حضرت زهرا سلام ا… علیها

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-5فروردین.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-5فروردین.mp3 [playlist ids="2726,2725,2724"]

بیشتر

سخنرانی حجت الاسلام داستانپور و مداحی برادر نم نبات جلسه هفتگی(۹۴/۱۲/۲۷)

[audio mp3="http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-27اسفند.mp3"][/audio] دانلود با لینک مستقیم http://baraniha.net/wp-content/uploads/2016/04/سخنرانی-حجت-الاسلام-داستانپور-27اسفند.mp3 [playlist ids="2720"]  

بیشتر