اعضا

شاخه دانش آموزی گروه یس مقطع هشتم

مربی گروه:آقای مرتضی عباسی سال ورود به باران:۱۳۹۲ مقطع تحصیلی: طلبه پایه ۸ علی یوسفی سال ورود به باران:۱۳۹۲ محمد مهدی طرفه نژاد سال ورود به باران:۱۳۹۲ امیررضا همامی سال ورود به باران:۱۳۹۲ سیدحمید هاشمی منش سال ورود به باران:۱۳۹۲…

Read More

شاخه دانش آموزی گروه کوثر مقطع هفتم

مربی این گروه:آقای رسول خوانساری فرد سال ورود به باران:۱۳۸۳ مقطع تحصیلی: طلبه پایه ۴ مسئولیت در باران:مسئول آموزش   حسین آیتی سال ورود به باران:۱۳۹۲     محمدامین ساداتی سال ورود به باران:۱۳۹۲   علیرضا صادقی سال ورود به باران:۱۳۹۲…

Read More

شاخه دانش آموزی گروه طه مقطع هشتم

مربی این گروه:آقای علیرضا خوانساری فرد سال ورود به باران:سال ۱۳۸۳ مدرک تحصیلی:لیسانس برق الکترونیک مسئولیت در باران: مسئول روابط عمومی                  امیرحسین استادشریف           سال ورود به باران: ۱۳۹۲               …

Read More